• DE
  • NL
  • EN

Privacy Statement

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Met dit privacy statement willen wij transparant zijn in de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens op zodanige wijze dat deze in overeenstemming zijn met de eisen die de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Camping De Wildhoeve slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct van de betrokkene afkomstig zijn en door hem of haar zijn verstrekt. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze producten/diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten ter vergroting van ons klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Voor de optimale werking van onze website, maar ook voor analytische doeleinden maken wij op onze website gebruik van cookies. Hieronder leggen wij uit welke cookies worden gebruikt en voor welk doeleinde ze worden gebruikt. Mocht u meer gedetailleerde informatie wensen met betrekking tot deze cookies, dan verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.

Google Analytics

Camping De Wildhoeve maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website zodat wij deze kunnen optimaliseren voor onze gebruikers. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, apparaat type (tablet, mobiel of desktop), bekeken pagina’s, hoe de bezoeker op de website is binnengekomen en de tijdsduur van het verblijf op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel Camping De Wildhoeve als de medewerkers van de betrokken dienstverlener hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens. In het privacy statement van Google vindt u informatie over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Camping De Wildhoeve heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Hotjar

Camping De Wildhoeve maakt gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het productaanbod en de gebruikservaring op de website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen wij een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links zij klikken, wat zij leuk en niet leuk vinden, enz.) en dat helpt ons onze diensten aan te passen op basis van die gebruikersgegevens. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van gebruikers en hun apparaten, met name het IP-adres van het apparaat (welke tijdens uw gebruik van de website alleen in anonieme vorm wordt verzameld en opgeslagen), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaat-identificatoren), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Voor meer informatie, zie het privacy statement van Hotjar.

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, waarin wij u informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. U kunt zich via onze website met uw e-mailadres op de nieuwsbrief abonneren. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan de lijst van ontvangers toegevoegd als u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven door te klikken op een bevestigingslink in de e-mail die u direct na het inschrijven voor de nieuwsbrief ontvangt. Zowel Camping De Wildhoeve als de medewerkers van de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens. U zult deze nieuwsbrief periodiek ontvangen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf. Wij maken gebruik van Mailchimp, een extern programma om de nieuwsbrief te versturen, en delen hiervoor uw persoonlijke gegevens. U kunt uiteraard het privacy statement van Mailchimp inzien.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, kunt u op ons bellen of ons een e-mail sturen. Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld verwerkt. Als u ons een e-mail stuurt, ontvangen wij de volgende persoonlijke gegevens van u: e-mailadres en bericht. Wij delen uw persoonsgegevens met de dienstverleners waarop wij een beroep doen, zodat zij hun werk voor ons correct en efficiënt kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de ingeschakelde dienstverleners om eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer uw contactverzoek definitief is verwerkt, worden uw persoonlijke gegevens zowel door ons als door derden binnen een bepaalde termijn gewist.

Online boeking

Als u een reservering wilt maken in onze boekingsmodule, hebben wij de volgende persoonlijke gegevens van u nodig: aanhef, voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode, straat, huisnummer, land, telefoonnummer en e-mailadres. Wij hebben deze informatie nodig om de transactie uit te kunnen voeren. Het kan ook noodzakelijk zijn, dat wij uw gegevens doorgeven aan derden, zodat zij uw reservering kunnen verwerken. De online betaling vindt plaats in de online omgeving van uw bank. Ook hier vindt dus een uitwisseling van informatie plaats. Na de verwerking van de bestelling worden uw persoonlijke gegevens zowel door ons als door derden binnen een bepaalde termijn gewist.

Terugbelverzoek

Wanneer u een terugbelverzoek wilt indienen, kunt u dit op de website indienen via een formulier. De ingevoerde persoonsgegevens in het terugbelverzoekformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een terugbelverzoekformulier invult, hebben wij de volgende persoonlijke gegevens van u nodig: naam en telefoonnummer. Met deze persoonsgegevens kunnen we u terugbellen. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het terugbelverzoek is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens zowel bij ons als bij derden verwijderd.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of diensten heeft geen intentie persoonlijke gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar oud zijn, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonlijke gegevens over kinderen verzameld worden. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit privacy statement. De betreffende gegevens zullen dan onmiddellijk worden gewist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Camping De Wildhoeve en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een schriftelijk verzoek tot toegang, inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonlijke gegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te voegen. Let wel: u dient uw burgerservicenummer (BSN-nummer) te verbergen, óók in de cijferreeks onderaan uw identiteitsbewijs. Daarnaast dient u op de kopie te vermelden dat de kopie ten behoeve van bovenstaand verzoek wordt verstrekt. Alleen op deze wijze kunnen wij er zorg voor dragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.

Camping De Wildhoeve heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door social media. Wij kunnen geen herleidbare persoonlijke gegevens van Google Analytics en Hotjar verkrijgen of voor u wijzigen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Camping De Wildhoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Camping De Wildhoeve gebruik van encryptie door middel van een SSL-laag. Daarnaast zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens niet veilig zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit privacy statement.

Vragen en/of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van dit privacy statement.

Contactgegevens

V.O.F. Recreatiecentrum "De Wildhoeve"

Hanendorperweg 102
8166 JJ Emst
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)578 - 661 324
E-mailadres: info@wildhoeve.nl
Website: https://www.wildhoeve.nl/

Aanpassing privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden bekendgemaakt.